Gezelschapsdienst

nieuwGezinnen met een inwonende bejaarde of een ziek of gehandicapt familielid, kunnen bij de Gezinsbond een beroep doen op de Gezelschapsdienst. De vrijwilligers nemen een aantal kleine zorgtaken op zich zoals het in en uit bed helpen, bijstand in huis of bij inname van medicatie en begeleiding bij de maaltijden en tijdens wandelingen.

Gezelschapsdienst

 

Hoe gezelschap aanvragen?

Aanvragen dienen tijdig te gebeuren bij de gezelschapscoördinator die zal dan de meest geschikte vrijwilliger selecteren en aan jouw gezin voorstellen. Geef de coördinator dus zeker alle nodige informatie.

 

Tarieven

Eén uurtarief 4,00/uur euro
Overnachting (van 22 tot 8 uur + ontbijt) 20,00 euro
Minimumvergoeding (minder dan 2 uren) 8,00 euro

Naast deze tarieven kan een speciaal tarief voor wettelijke feestdagen gehanteerd worden. Bijvoorbeeld het dubbele van het gewone tarief.
Een begonnen uur telt als een volledig uur. Indien je de voorziene vrijwilliger laattijdig annuleert, is de prijs van een minimumvergoeding + één verzekeringsbriefje verschuldigd.
Het totale bedrag wordt rechtstreeks aan de vrijwilliger betaald. Na afloop van de prestatie vul je een briefje uit het verzekeringsboekje in; één exemplaar hou je bij, het andere is voor de vrijwilliger.

 

Verzekeringsboekje

Alle gezinnen die van de gezelschapsdienst gebruik wensen te maken, moeten een verzekeringsboekje aankopen bij de gezelschapscoördinator.
Dit boekje kost 7,50 euro en is goed voor 5 prestaties.
Per vrijwilliger en per ononderbroken prestatie moet één verzekeringsbriefje ingevuld worden.
Er is een verzekering afgesloten die binnen de grenzen en modaliteiten van de polis volgende risico’s dekt:

  • burgerlijke aansprakelijkheid van de vrijwilliger en de persoon aan wie de vrijwilligergezelschap verleent;
  • lichamelijke en materiële schade door de vrijwilliger geleden tijdens en op weg naar en van de prestatie t.g.v. een ongeval.

Verwittig bij een schadegeval onmiddellijk de coördinator.
Onze organisatie en haar vertegenwoordigers kunnen niet persoonlijk aansprakelijk gesteld worden voor schade die een vrijwilliger door zijn fout zou berokkenen, noch voor de schade die hem kan overkomen.

 

De  vrijwilliger komt in vertrouwen gezelschap houden.
Bijvoorbeeld: een babbeltje doen, een luisterend oor bieden, een handje uitsteken of gewoon gezellig samen zitten met een boek of spelletje.

 

Hou er rekening mee dat dit een gezelschapsdienst is en geen poets- of klusjesdienst, noch verpleegkundige verzorging.

 

Tevens zijn we hier in Lommel ook dringend op zoek naar vrijwilligers die zoals hierboven deze mensen gezelschap willen houden.
Ook werkzoekenden komen in aanmerking mits goedkeuring van de RVA.

 

Voor meer informatie kan je een mail sturen naar:  gezelschapsdienstlommel@gmail.com

Voor meer activiteiten en kortingen zie: