Gezinsbond Lommel

Tweedehandsbeurs voor kinderkleding en babyuitzet


PROVIL, Vreyshorring te Lommel
 zondag, 26 maart 2017

van 14.00 uur tot 16.00 uur

2dehandsbeurs032dehandsbeurs01

Kopen en verkopen van

 • duurzaam babymateriaal allerhande
 • kinderkleding v.a. 0 jaar t.e.m. ± 2 jaar.

 

Inschrijvingen 17 maart 2017 in ‘De Hanekap’, Hanekapstraat
 • Van 18.45 uur tot 19.00 uur: helpers, leden met voorrang, met 2 leden op 1 tafel
 • Van 19.00 uur tot 19.20 uur: loting voor leden
 • Van 19.20 uur tot 19.30 uur: loting voor niet-leden

Standplaatsen

 • 32 standplaatsen
 • maximaal 1 tafel (2.20 m op 0.80 m) per gezin.

  Kostprijs voor de verkopers

 • 5,00 EUR voor Gezinsbondsleden per tafel
 • 7,50 EUR voor niet-leden per tafel
 • 1,00 EUR voor grote artikelen van leden
 • 1,50 EUR voor grote artikelen van niet-leden

Kostprijs voor de bezoekers

 • helemaal gratis 

Reglementen voor verkopers

 1. Alle deelnemers dienen zich persoonlijk in te schrijven tijdens de voorverkoop en houden zich aan de vernieuwde reglementen die ze bij de inschrijvingen ontvangen.
 2. Leden van de Gezinsbond moeten hun lidkaart en identiteitskaart meebrengen.
 3. Bij onvoldoende plaatsen voor leden, krijgen diegenen die bij de inschrijving aanwezig zijn en geen tafel hebben zeker een standplaats bij de volgende beurs.
 4. leden van de Gezinsbond die op de beurs voorrang krijgen, omdat ze vorige keer niet aan bod kwamen, moeten zich bij de inschrijvingen tijdig melden om van deze voorrang te genieten
 5. vrijwilligers (maximum 5) die willen helpen bij het klaarzetten voor de beurs en bij het opruimen na de beurs krijgen voorrang. Zij melden zich vooraf telefonisch op het nummer 0485/200.328.
 6. Verdere informatie kan je vragen op telefoon 0485/200.328 gedurende 3 weken voor de beurs, tussen 19:00 en 21:00 uur .
 7. Alle materialen dienen in een degelijke staat te zijn, zoniet heeft het bestuur het recht om ze te weigeren.
 8. mensen die enkel grote artikelen willen verkopen, zijn gebonden aan dezelfde voorwaarden als hierboven.
Tijdens de beurs kan je in ons cafétaria terecht voor een drankje en een hapje.
Je kan er ook je geboortegeschenk komen ophalen.
EEN BEZOEK LOONT BESLIST DE MOEITE! 

 

Bestuursverkiezingen Gezinsbond

De statuten van de Gezinsbond bepalen, dat om de zes jaar in alle afdelingen bestuursverkiezingen worden georganiseerd. De eerste fase bij deze verkiezingen is de kandidaatstelling, waarbij alle leden van onze afdeling worden uitgenodigd tot het plaatselijk bestuur toe te treden.

In onze afdeling zijn een tiental bestuursleden actief, die heel wat activiteiten op het getouw zetten en samen talrijke diensten draaiende houden. Om onze werking verder te zetten en uit te bouwen, heeft onze afdeling dringend nood aan nieuwe krachten.

Hernieuwing van het bestuur gebeurt uiteraard voortdurend in de loop der jaren, maar het tijdstip van deze verkiezingen is de gelegenheid bij uitstek om aan te sluiten. Misschien werd je vroeger al eens gepolst voor het bestuur en kwam het toen niet goed uit of misschien heb je nu wel overwogen om actief te worden in het verenigingsleven. Aarzel dan niet: dit is het geschikte moment om vrijwilliger te worden bij de Gezinsbond!

De Gezinsbond is een pluralistische organisatie waarin alle leeftijdscategorieën vertegenwoordigd zijn. Wij streven naar een evenwichtige verdeling van vrouwen en mannen, waarbij alle politieke en/of ideologische strekkingen vertegenwoordigd zijn.

 

Kortom: iedereen is welkom bij de gezinsbond.

 

We zijn op zoek naar jonge mensen, mannen en vrouwen, maar ook alle andere leeftijden, mensen met goede ideeën en/of talenten zijn van harte welkom. Als je de gezinsbeweging een warm hart toedraagt, als je hieraan een beetje vrije tijd wilt besteden en als je bereid bent om je af en toe belangeloos in te zetten, dan ben jij onze geknipte kandidaat. Wil je vrijwilliger worden bij de Gezinsbond in Lommel kan je jezelf aanmelden met bijgevoegd formulier en het bezorgen bij de Gezinsbond in Brussel of bij de hieronder vermelde bestuursleden.

Op onze vergadering van woensdag 8 februari 2017 om 20.00 uur in “De Hanekap” zullen we uit alle kandidaten de bestuursleden verkiezen. In principe zullen alle bestuursfuncties, met uitzondering van coördinatoren van een dienst, opnieuw ingevuld gaan worden.

e aanwezigheid op deze bijeenkomst houdt geen enkele verplichting in om ook effectief tot ons bestuur toe te treden. Indien je echter interesse hebt, maar op woensdag 08/02 verhinderd zou zijn, geef dan een seintje aan de voorzitter of de secretaris zodat wij je alsnog kunnen contacteren.

 

Wij hopen op vele positieve reacties op deze oproep en staan steeds open voor alle suggesties.

 

Bijkomende inlichtingen en kandidaatstelling bij:

Voorzitter:
Henri Mannaerts 
Meidoornstraat 24
011/54.46.40
harry.mannaerts@live.be
Secretaris:
Tony Driessens
Molenstraat 149
011/54.51.48
tony.driessens@gmail.com

NIEUW: Gezelschapsdienst in Lommel

nieuwGezinnen met een inwonende bejaarde of een ziek of gehandicapt familielid,Gezelschapsdienst
kunnen bij de Gezinsbond een beroep doen op de Gezelschapsdienst.
De vrijwilligers nemen een aantal kleine zorgtaken op zich zoals het in en uit bed helpen, bijstand in huis of bij inname van medicatie en begeleiding bij de maaltijden en tijdens wandelingen.

 

 

Lees hier alles over de gezelschapsdienst!

 

Voor meer activiteiten en kortingen zie: